Komunikat

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Białegostoku, a także osób czasowo przebywających w naszym mieście, Straż Miejska w Białymstoku zaleca ograniczenie lub zaniechanie osobistych wizyt w siedzibach straży miejskiej.

Dotyczy to wizyt związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu, składania pism, innych spraw niewymagających nagłych interwencji.

Prosimy o kontakt online, poprzez pocztę elektroniczną, platformę ePUAP czy telefon.

Do Państwa dyspozycji pozostaje poczta elektroniczna strazm@um.bialystok.pl

W celu wyjaśnienia indywidualnych spraw, w których Państwo byli wzywani – prosimy o skorzystanie z kontaktu z osobą prowadzącą czynności wyjaśniające za pośrednictwem telefonu wskazanym w przesłanym piśmie/wezwaniu, tj: 85 869 67 78, 85 869 68 29, 85 869 67 83.

Jednocześnie informujemy, że do Państwa dyspozycji pozostaje numer alarmowy Straży Miejskiej w Białymstoku: 986 oraz e-mail: dyzurny.sm@um.bialystok.pl

Udostępnij: