Działania „Znicz”

W ramach corocznej akcji, podobnie jak w latach ubiegłych, strażnicy miejscy będą przeprowadzać kontrole cmentarzy i terenów do nich przyległych. Ma to na celu przede wszystkim zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby bliskich.

Funkcjonariusze będą czuwać nad kontrolą przestrzegania przepisów ruchu drogowego, szczególnie przez osoby piesze.  Dbać będą o porządek i bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do cmentarzy, pomagać mieszkańcom w dotarciu na groby bliskich, kierując ich na wyznaczone parkingi oraz informując o zmianach w organizacji ruchu. Wzmożone działania mają zapobiegać również kradzieżom zniczy i kwiatów z grobów.

Jesienna pogoda wpływa niekorzystnie na warunki panujące na drogach oraz widoczność i bezpieczeństwo pieszych. Dlatego też  niezależnie od tego, gdzie się poruszamy i o jakiej porze, zachęcamy do noszenia elementów odblaskowych!

W przypadku zauważenia osób podejrzanie się zachowujących, prosimy o zgłaszanie interwencji telefonicznie pod numerem 986 lub bezpośrednio strażnikom miejskim, którzy będą patrolować otoczenie cmentarzy.

Udostępnij: