Zimowe obowiązki

Długo jej nie było, ale w końcu nadeszła. Mamy prawdziwą zimę – z obfitymi opadami śniegu. Warto więc przypomnieć mieszkańcom, jakie mają o tej porze roku obowiązki.

Właściciele, zarządcy oraz inne osoby administrujące nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości.
Do obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu, jak też usuwanie błota i innych zanieczyszczeń.

Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni. Jednak nie może on utrudniać ruchu pieszych i pojazdów oraz nie może być zgarniany bezpośrednio z chodników na jezdnię. Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników np. piaskiem.

Należy też pamiętać o usuwaniu z dachów i gzymsów budynków bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sopli i nawisów śnieżnych tuż po ich powstaniu.

Wszelkie zaniedbania związane z zimowym utrzymaniem nieruchomości mogą skutkować mandatem karnym w wysokości do 500 złotych. Warto zatem poświęcić chwilę na zapewnienie porządku wokół naszej posesji.

Udostępnij: