„Zimowy Ratownik” – podsumowanie

Setki przejechanych kilometrów i ponad 3 tysiące kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych – to bilans zakończonej akcji „Zimowy Ratownik”.

Akcja ruszyła 23 października, a jej celem było zapobieżenie jak największej liczbie tragedii związanych z zamarznięciem. Funkcjonariusze każdego dnia odwiedzali pustostany, węzły ciepłownicze, klatki schodowe, piwnice oraz inne miejsca, gdzie mogły przebywać osoby bezdomne i potrzebujące pomocy. Informowane były one o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc i specjalistyczną opiekę. Strażnicy starali się nakłonić osoby bezdomne, by w trudnych dla nich miesiącach zimowych zmienili miejsce swojego schronienia na ciepłe i bezpieczne. Niestety – w większości przypadków – odmawiali oni przyjęcia jakiejkolwiek pomocy czy wsparcia.

W ciągu pięciu miesięcy trwania akcji strażnicy interweniowali ponad 1840 razy w stosunku do osób narażonych na wychłodzenie organizmu, 768 osób przewieziono do Izby Wytrzeźwień, 52 przewiezione zostały do ogrzewalni bądź noclegowni , a 42 przekazano załogom pogotowia ratunkowego.

Strażnicy pomagają osobom bezdomnym przez cały rok, jednak to właśnie jesień i zima jest czasem, kiedy działania są wzmożone. Dzięki akcji „Zimowy Ratownik” udało się uratować przed zamarznięciem wiele osób. To jednak nie tylko zasługa funkcjonariuszy, ale również mieszkańców Białegostoku, którzy często informowali strażników o zagrożonych wychłodzeniem osobach.

Udostępnij: