Bezpieczne place zabaw

Wraz z nadejściem wiosny dzieci coraz częściej bawią się na świeżym powietrzu. Aby mogły robić to bezpiecznie, potrzebne jest sprawdzenie stanu technicznego i czystości placów zabaw.

Zakończyły się coroczne kontrole białostockich placów zabaw. Straż miejska wspólnie z pracownikami Zarządu Mienia Komunalnego sprawdzała ich czystość i stan urządzeń. Po zimie niektóre usterki są niestety nieuniknione, chociażby związane z negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Kontroli zostało poddanych ponad 70 placów zabaw usytuowanych na terenach rekreacyjnych będących w zarządzaniu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Stan techniczny nawierzchni, ogrodzeń, piaskownic, huśtawek, zjeżdżalni i innych urządzeń zabawowych oraz obecność i czytelność tablic informacyjnych – to na te elementy zwracały szczególną uwagę osoby kontrolujące. Wszystkie usterki zostaną naprawione i usunięte, a urządzenia będą poddane konserwacji. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców, jeśli będą mieli zastrzeżenia do stanu użytkowanego placu zabaw, prosimy o kontakt do dyżurnego Straży Miejskiej – pod bezpłatny numer alarmowy 986 lub administratorom obiektów.

Udostępnij: