Zimowe obowiązki

Za oknem prawdziwa zima. Jednych cieszy, innym przysparza zmartwień i dodatkowej pracy. Właściciele posesji muszą pamiętać, że o tej porze roku ciążą na nich dodatkowe obowiązki.

Właściciele, zarządcy oraz inne osoby administrujące nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu, jak też usuwanie błota i innych zanieczyszczeń.

Usunięty śnieg i lód mogą być pryzmowane  na skraju chodnika od strony jezdni. Jednak nie może on utrudniać ruchu pieszych i pojazdów oraz nie może być zgarniany bezpośrednio z chodników na jezdnię. Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników np. piaskiem.

Należy też pamiętać o usuwaniu z dachów i gzymsów bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sopli i nawisów śnieżnych tuż po ich powstaniu. Mogą one stanowić zagrożenie dla pieszych oraz samochodów znajdujących się w pobliżu budynków.

Prosimy mieszkańców o ostrożność nawet w miejscach, gdzie posypano już chodnik i usunięto śliskość, bo warunki są zmienne i trudne.
Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać całodobowo do dyżurnego Straży Miejskiej pod numer  alarmowy 986.

Udostępnij: