Podsumowanie akcji „Zimowy Ratownik 2022/2023”

Ponad 2500 kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych i niemalże 1400 podjętych interwencji– to bilans akcji „Zimowy Ratownik”.

Akcja ruszyła 14 listopada, a jej celem było zapobieganie jak największej liczbie tragedii związanych z zamarznięciem. Funkcjonariusze każdego dnia odwiedzali pustostany, węzły ciepłownicze, klatki schodowe, piwnice oraz inne miejsca, gdzie mogły przebywać osoby bezdomne i potrzebujące pomocy. Informowane były one o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc i specjalistyczną opiekę. Strażnicy starali się nakłonić osoby bezdomne, by w trudnych dla nich miesiącach zimowych zmienili miejsce swojego schronienia na ciepłe i bezpieczne.

W ciągu pięciu miesięcy trwania akcji strażnicy interweniowali 1350 razy w stosunku do osób narażonych na wychłodzenie organizmu, 562 osoby przewieziono do Izby Wytrzeźwień, 41 do ogrzewalni bądź noclegowni, a 28 osób przekazano załogom pogotowia ratunkowego.

Strażnicy pomagają osobom bezdomnym przez cały rok, jednak to właśnie jesień i zima jest czasem, kiedy działania są wzmożone. Dzięki akcji „Zimowy Ratownik” udało się uratować przed zamarznięciem wiele osób. To jednak nie tylko zasługa funkcjonariuszy, ale również mieszkańców Białegostoku, którzy informowali strażników o osobach potrzebujących pomocy.

Udostępnij: