Wystartowała akcja „Zimowy Ratownik”

Wraz z odczuwalnym spadkiem temperatur w ciągu dnia i nocami Straż Miejska w Białymstoku rozpoczęła akcję „Zimowy Ratownik”. Jeśli widzimy osoby potrzebujące pomocy możemy dzwonić pod bezpłatny numer alarmowy 986.

„Zimowy Ratownik” to akcja Straży Miejskiej, która ma przede wszystkim zapobiegać tragediom związanym z niskimi temperaturami. Przebywanie w nieogrzewanych pomieszczeniach, bez odpowiedniego ubioru i, co jest bardzo częste, pod wpływem alkoholu, może doprowadzić do wychłodzenia organizmu, a w konsekwencji do śmierci. Są na nią szczególnie narażeni bezdomni i osoby samotne.

Białostoccy strażnicy rozpoczęli sprawdzanie pustostanów, węzłów ciepłowniczych, klatek schodowych, piwnic i innych miejsc, w których mogą gromadzić się osoby zagrożone wychłodzeniem organizmu.

W razie potrzeby funkcjonariusze będą przewozić osoby do ogrzewalni, noclegowni lub Izby Wytrzeźwień. Jeżeli będzie tego wymagać sytuacja, wzywane jest pogotowie ratunkowe.

Ważnym celem „Zimowego Ratownika” jest również informowanie o miejscach, w których można uzyskać pomoc, zjeść ciepły posiłek, czy przenocować, ale przede wszystkim zapobieganie jak największej liczbie zdarzeń związanych z narażeniem organizmu na ujemne temperatury.

Strażnicy miejscy nawiązują współpracę z różnymi instytucjami, ale to przede wszystkim mieszkańcy miasta odgrywają dużą rolę w akcji. To dzięki ich wrażliwości można pomóc wielu potrzebującym.

Pamiętajmy, udzielona w porę pomoc może uratować komuś życie!

Udostępnij: