Alkohol nie dla nieletnich

„Alkohol nie dla nieletnich” to hasło przyświecające akcji białostockiej Straży Miejskiej, która prowadzi wzmożone kontrole punktów sprzedaży wysokoprocentowych trunków. Jej celem jest respektowanie zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.

Funkcjonariusze sprawdzają, czy w widocznym miejscu znajduje się informacja o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim oraz jego szkodliwości. Obowiązek ten definiuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Czas akcji nie jest przypadkowy. Z uwagi na okres letni, popyt na trunki wzrośnie, szczególnie wśród osób młodych.

Działania Straży Miejskiej w Białymstoku ukierunkowane są na uświadamianie i profilaktykę. Funkcjonariusze informują, że sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem. W przypadku wątpliwości co do wieku młodej osoby, sprzedawca ma nie tylko prawo, ale i obowiązek poprosić kupującego o okazanie dokumentu tożsamości.

Udostępnij:

W drodze do bezpieczeństwa

Blisko stu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 50 w Białymstoku wzięło udział w inauguracji programu profilaktycznego „W drodze do bezpieczeństwa”. To inicjatywa mająca na celu edukację młodzieży z białostockich szkół podstawowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także działania proekologiczne.

Akcja została zainicjowana 4 kwietnia i będzie odbywać się cyklicznie. W uroczystym otwarciu wziął udział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, a także Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku oraz dyrekcja szkoły. Prezydent wyrażając troskę o bezpieczeństwo młodych ludzi i radość z chęci pogłębiania wiedzy i umiejętności, wręczył czwartoklasistom elementy odblaskowe i kamizelki, zaznaczając jak ważna dla bezpieczeństwa jest widoczność. Miejsce akcji nie jest przypadkowe. Szkoła Podstawowa Nr 50 w Białymstoku jest jedną z dziesięciu placówek w mieście, które zostały w tym roku wyposażone w mobilne miasteczka ruchu drogowego.

Wydarzenie promujące szeroko rozumiane bezpieczeństwo młodych uczestników ruchu drogowego ma na celu nauczenie dzieci prawidłowych zachowań na drodze jako pieszych i rowerzystów, zapoznanie uczestników z zasadami ruchu drogowego i znakami drogowymi.

„W drodze do bezpieczeństwa” to inicjatywa, która uwzględnia edukację nie tylko w zakresie ruchu drogowego, ale także promuje zachowania proekologiczne oraz uczy zasad udzielania pierwszej pomocy. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zapoznawali młodzież z zasadami resuscytacji i ćwiczyli na fantomach z wykorzystaniem defibrylatora AED. Czwartoklasiści mieli również okazję poznać wyposażenie smogobusa i działanie poszczególnych narzędzi służących do analizowania stanu powietrza i wody.

Kluczowym elementem programu jest edukacja uczniów w zakresie umożliwiającym przystąpienie do egzaminu przygotowującym do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.

Wszystkie zainteresowane placówki, które chcą przystąpić do programu „W drodze do bezpieczeństwa” zapraszamy do kontaktu: tel. 600 800 986, e-mail: profilaktykasm@um.bialystok.pl.

Udostępnij: