Uwolnić miejsca parkingowe – podsumowanie

16 usuniętych aut, 25 prowadzonych postępowań – to bilans akcji czyszczenia miasta z wraków.

8 aut zniknęło z przestrzeni publicznej po wydaniu przez strażników dyspozycji ich usunięcia na koszt właściciela. Kolejne 8 usunęli sami właściciele po wszczętych przez funkcjonariuszy czynnościach.

Należy pamiętać, że nieużywane pojazdy strażnicy mogą usunąć tylko z drogi publicznej, strefy ruchu lub strefy zamieszkania.

Niestety w większości przypadków auta porzucane są poza drogą publiczną. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w przypadku pozostawienia wraku pojazdu na terenie prywatnej nieruchomości, np. należącej do spółdzielni mieszkaniowej, ani policja ani straż miejska nie są uprawnieni do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Jednak w takiej sytuacji straż miejska mimo wszystko może prowadzić postępowanie z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z użytku, która stanowi, że  jeżeli właściciel auta wycofanego z eksploatacji nie przekazał pojazdu do recyklingu podlega karze grzywny. Przewidziany jest za to mandat karny w wysokości do 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu.  

Podczas trwającej nieco ponad miesiąc akcji strażnicy wszczęli 25 tego typu postępowań.

Należy pamiętać, że w każdej z tych sytuacji interwencja rozciągnięta jest w czasie. Wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu bądź ukaranie za nieprzekazanie pojazdu do recyklingu poprzedza szereg czynności , między innymi: ustalenie właściciela, nawiązanie z nim kontaktu, zobowiązanie do usunięcia pojazdu we własnym zakresie lub doprowadzenie go do stanu używalności oraz inne konieczne do uznania, że dochowano należytej staranności  w celu doprowadzenia do usunięcia pojazdu.

wrak
wrak 2
wrak 3
previous arrow
next arrow
Udostępnij:

Bezpieczna Białostoczanka

Straż Miejska już po raz VIII organizuje kurs samoobrony dla pań „Bezpieczna Białostoczanka”.

Podczas kursu kobiety w różnym wieku będą mogły nauczyć się umiejętności właściwych reakcji i stosowania technik samoobrony w sytuacjach i miejscach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego. Panie nauczą się, w jaki sposób skutecznie obronić się przed napastnikiem, jak unikać zagrożenia oraz metod obezwładniania napastnika.

Kurs „Bezpieczna Białostoczanka” jest bezpłatny, uczestniczką może być wyłącznie osoba pełnoletnia, wobec której brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu ze względu na stan zdrowia.

W poprzednich edycjach, strażnicy przeszkolili już ponad 200 pań, tym razem w szkoleniu będzie mogło uczestniczyć 16 kobiet. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku, przy ul. Radzymińskiej 11, w terminie od 29.11.2019 do 24.01.2020 roku, w każdy piątek, w godz. 17.00 – 18.30.

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać 21 listopada (czwartek) od godz. 7.30 do godz. 14.00, w dziale kadr Straży Miejskiej, pod nr telefonu 85 869 67 53.

Oświadczenie uczestnika :

http://strazmiejska.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/11/Oświadczenie-kurs-Bezpieczna-Białostoczanka.doc

Udostępnij: