Bezpieczeństwo na 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6” – konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy dla uczniów VIII klas szkół podstawowych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku zaprasza uczniów klas VIII do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,  pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.

Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2019 r.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

Udostępnij: