Bezpieczny każdego dnia

Straż Miejska w Białymstoku oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok zaprasza uczniów klas I – III do wzięcia udziały w konkursie pn. „Bezpieczny każdego dnia”.
Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z bezpieczeństwem podczas zabaw w tym z bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz zagrożeń wynikających z ich niewłaściwego użytkowania. Praca powinna być wykonana indywidualnie lub maksymalnie przez 3 uczestników konkursu.
Prace wraz z oświadczeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Białymstoku, przy ul. Składowej 11, pok. 325, lub przesłać pocztą na adres: Straż Miejska, ul. Składowa 11, 15-339 Białystok, z dopiskiem: Konkurs plastyczny.

Uwaga zmiana terminu składania prac plastycznych!

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się w kraju koronawirusa, informujemy, że termin składania prac plastycznych uległ zmianie.

Prace można składać do końca kwietnia 2020 roku w Siedzibie Straży Miejskiej w Białymstoku.
O terminach wyników i wręczenia nagród laureatom poinformujemy telefonicznie oraz na  portalu społecznościowym – Facebook i stronie internetowej pod adresem: www.strazmiejska.bialystok.pl

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj

Pobierz plik

Udostępnij: