Najlepsi z najlepszych

Ajax i jego przewodnik zdeklasowali konkurencję. Byli najlepsi aż w trzech kategoriach.

Najlepsze ćwiczenia obrończe, najlepsze posłuszeństwo oraz najlepszy patrol – takie tytuły zdobyli wczoraj przewodnik psa z białostockiej Straży Miejskiej oraz jego czworonożny partner Ajax.

Ajax to 8-letni owczarek belgijski malinois. Od 7 lat pracuje w białostockiej Straży Miejskiej. W tym tygodniu wraz ze swoim przewodnikiem brał udział w trzydniowych zmaganiach w III Otwartych Mistrzostwach Kynologicznych Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

Zawody składały się z kilku konkurencji: strzelanie, bieg z psem na dystansie 1 km, ćwiczenia obronne, tropienie śladów raz posłuszeństwo ogólne. W zawodach wzięło udział 15 najlepszych przewodników wyłonionych drogą eliminacji z Podlaskiego, Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Związku Kynologicznego w Polsce oraz przewodnik psa ze Straży Miejskiej w Białymstoku.

Nad całością zawodów czuwali sędziowie ze Straży Granicznej, przedstawiciel słowackiej policji, przedstawiciel ZKwP, przedstawiciel Staży Miejskiej.

Ajax wraz ze swoim przewodnikiem ze Straży Miejski zdobył szereg nagród i wyróżnień. Para wygrała w klasyfikacjach na: najlepsze ćwiczenia obrończe, najlepsze posłuszeństwo oraz najlepszy patrol. W klasyfikacji generalnej para zajęła II miejsce.

Nagrody ufundowali Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, z-ca przewodniczącego białostockiego Oddziału ZKwP.

Przewodnikowi oraz jego czworonożnemu partnerowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

zawody pies2
zawody pies3
zawody pies 6
zawody pies 8
zawody pies4
zawody pies5
Udostępnij:

Święto Straży Miejskiej

Dziś (29 sierpnia) obchodzimy Święto Straży Miejskiej. Zostało ono ustanowione w rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. określającej zasady działania straży gminnej.

Z okazji Święta Straży Miejskiej na dziedzińcu przed Pałacykiem Gościnnym odbyła się uroczystość, podczas której nowi funkcjonariusze złożyli ślubowanie. Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku awansował 35 strażników, a 86 pracowników i funkcjonariuszy otrzymało nagrody za wzorową i nienaganną służbę. Trzech funkcjonariuszy otrzymało nagrody specjalne od Prezydenta Miasta Białegostoku.

Straż Miejska w Białymstoku powstała 1 czerwca 1991 roku. Nadano jej wówczas statut określający m.in. organizację, cele i zadania oraz obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy. Przez pierwsze lata funkcjonowania białostocka Straż Miejska wpisana była w strukturę Urzędu Miejskiego i działała na takich zasadach, jak obecne departamenty. Jako odrębna jednostka budżetowa funkcjonuje od 2008 roku. Od 1998 roku straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy o strażach gminnych.

Obecnie w Straży Miejskiej w Białymstoku zatrudnionych jest 155 osób. Białostocka formacja jest największą i najprężniej działającą strażą w regionie, wciąż zyskuje nowe kompetencje. Dodać przy tym należy, że wciąż zdobywa coraz większe zaufanie wśród mieszkańców, co przekłada się na wzrastającą z roku na rok liczbę zgłoszeń z prośbą o podjęcie interwencji. W ubiegłym roku dyżurni Straży Miejskiej przyjęli blisko 27 tysięcy takich zgłoszeń, a operatorzy Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta odnotowali ponad 5,5 tysiąca zdarzeń.

Jednym z priorytetowych działań białostockiej Straży Miejskiej jest sprostanie oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta ukierunkowanym głównie na poprawę bezpieczeństwa, spokoju i porządku w mieście. Straż Miejska organizuje i angażuje się w wiele akcji wspierających mieszkańców, edukujących i podnoszących bezpieczeństwo. Dzięki tym działaniom miasto jest czystsze, bardziej bezpieczne i spokojne.

Zimą białostoczanie mogą liczyć na pomoc strażników w uruchomieniu wychłodzonych aut. Patrole straży monitorują też bezdomnych i pomagają im znaleźć noclegi w domach dla bezdomnych, noclegowniach i ogrzewalniach. Kontrolują również piece w domach, w których mogą być spalane odpady. Wiosną funkcjonariusze rozdają rowerzystom kamizelki odblaskowe, spotykają się z najmłodszymi mieszkańcami miasta i uczą ich zasad bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły i wakacyjnego wypoczynku. Strażnicy pokazują też dzieciom, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, sprawdzają stan miejskich placów zabaw. Organizują również osiedlowe zajęcia dla seniorów. Latem dbają o bezpieczeństwo plażowiczów oraz o ład i porządek na miejskiej plaży, instruują mieszkańców rejonów zagrożonych podtopieniami, w jaki sposób postępować przed ewentualnym zalaniem, przekazują mieszkańcom ulotki informacyjno–edukacyjne i worki na piasek.

Strażnicy prowadzą też akcję pn. „Nigdy nie zostawiaj dziecka w samochodzie”. Przed rozpoczęciem roku szkolnego kontrolują rejony szkól podstawowych – sprawdzają czytelność i prawidłowość oznakowania drogowego na przejściach dla pieszych, sygnalizacje świetlne, stan barierek ochronnych.

wito sm1
wito sm 2
wito sm 3
wito sm 4
wito sm5
wito sm 6
previous arrow
next arrow
Udostępnij: