„Bezpieczeństwo na 6”

 ,, Bezpieczeństwo na 6 ’’

To podsumowanie i przypomnienie wiedzy nabytej podczas zajęć „Najważniejszy I krok”, a jednocześnie dobra zabawa uhonorowana nagrodami. Bo pomóc może każdy.

Dzisiaj, w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Legionowej 7 odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu pn. „Bezpieczeństwo na 6” pod honorowym patronatem  Prezydenta Miasta Białegostoku. To już trzecia edycja konkursu. Organizatorami konkursu była Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego UM w Białymstoku.  

Do udziału w konkursie zgłosiło się 8 szkół. Konkurs składał się z 2 etapów: z części teoretycznej i praktycznej. Uczniowie mieli za zadanie wykazać się wiedzą z szeroko pojętego bezpieczeństwa, zagrożeń jakie niesie za sobą ryzyko zażywania dopalaczy oraz właściwych postaw wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którzy  w bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w nowym cyklu  spotkań prowadzonych przez strażników pn. „Najważniejszy I krok”. Konkurs był więc podsumowaniem i sprawdzeniem nabytej wiedzy.

Swoją obecnością na uroczystym rozstrzygnięciu  zaszczycili nas zaproszeni goście: Dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta,Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego UM w Białymstoku, Komendant Straży Miejskiej, przedstawiciele  Departamentu Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, przedstawiciel Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Oto laureaci konkursu:

I miejsce: Szkoła Podstawowa  Nr 29

II miejsce: Szkoła Podstawowa  Nr 3

III miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 9

Wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim laureatom konkursu oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

DSC_0114
DSC_0117
DSC_0132
DSC_0164
DSC_0175
DSC_0188
DSC_0193
DSC_0218
DSC_0225
DSC_0233
DSC_0296
DSC_0356
DSC_0371
previous arrow
next arrow
Udostępnij:

„Dzień Wagarowicza” pod kontrolą

21 marca to w szkolnej tradycji dzień powitania długo wyczekiwanej wiosny, to również dzień, w którym młodzież spontanicznie gromadzi się w wybranych miejscach na terenie miasta.

Dzisiaj, w związku z „Dniem Wagarowicza” strażnicy miejscy od wczesnych godzin porannych będą prowadzić wzmożone działania prewencyjne. Funkcjonariusze będą zwracać  szczególną uwagę na bezpieczeństwo młodzieży szkolnej. Częstszymi kontrolami funkcjonariusze obejmą m.in. okolice placówek oświatowych, osiedla, parki, skwery, czy okolice centrów handlowych. Sprawdzane będą wszystkie te miejsca, w których może gromadzić się młodzież. Strażnicy będą sprawdzali, czy uczniowie nie popełniają czynów zabronionych oraz nie zakłócają spokoju i porządku publicznego. Działania skupią się również na przeciwdziałaniu sprzedaży alkoholu i papierosów osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.

wag.0
wag.2
wag.3
wag.4
wag00
previous arrow
next arrow
Udostępnij: