Kategoria: News

Nabór do Straży Miejskiej

Straż Miejska w Białymstoku ogłasza nabór kandydatów na 5 stanowisk aplikanta.

Do obowiązków aplikanta należy między innymi ochrona spokoju i porządku w miejscu publicznym, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

Kandydat na to stanowisko powinien posiadać:  wykształcenie co najmniej średnie, obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej, cieszyć się  nienaganną opinią, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym sądownie oraz być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

Chętni  do pracy w szeregach strażników miejskich  powinni złożyć dokumenty do 08 lutego 2019 roku w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Składowej 11.

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej ( http://smbip.um.bialystok.pl/ ).

Udostępnij:

Podsumowanie I semestru 2018/2019

Ponad 400 spotkań z dziećmi, młodzieżą – to bilans zajęć profilaktycznych przeprowadzonych przez strażników w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

Funkcjonariusze z Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej, jak co roku, od września rozpoczęli intensywną pracę. Zajęcia prowadzone były w przedszkolach i szkołach podstawowych. Strażnicy przeprowadzili 434 spotkań, w których  uczestniczyło blisko 10500 tys. odbiorców.

Dominującymi tematami w I semestrze bieżącego roku szkolnego były: ,, Bezpieczna droga do szkoły”, „Autochodzik, czyli jestem bezpieczny na drodze”, „Rola i zadania Straży Miejskiej”, „Wiem jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach”, ,,Uwaga na obcych”,  oraz „ Dopalacze- czy warto?”.

Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia ,, Bezpieczna droga do szkoły ’’, takich lekcji w I semestrze przeprowadzono  ponad 70. Uczestniczyło w nich blisko 1700 dzieci.

Od września 2018 r. do programy profilaktycznego na rok szkolny 2018/2019 został wprowadzony nowy temat zajęć profilaktycznych: ,, Dopalacze- czy warto? ”, celem zajęć jest dostarczenie wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy, wzbogacenie wiedzy na temat zniszczeń organizmu i skutków społecznych spowodowanych spożywaniem dopalaczy.

Intensywna praca czeka funkcjonariuszy również podczas ferii. W tym czasie strażnicy spotykają się z dziećmi na zimowiskach , kontynuując rozpoczęte przed feriami tematy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Udostępnij: