Kategoria: Uncategorized

Place zabaw pod kontrolą

Rozpoczęły się coroczne kontrole białostockich placów zabaw. Straż miejska oraz pracownicy Zarządu Mienia Komunalnego sprawdzą ich czystość i stan urządzeń.

Kontroli zostanie poddanych 49 placów zabaw należących do gminy Białystok, zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego, zlokalizowanych przy budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Wraz z nadejściem wiosny dzieci coraz częściej bawią się na świeżym powietrzu. Aby mogły robić to bezpiecznie, potrzebne jest sprawdzenie stanu technicznego i czystości placów zabaw. Po zimie niektóre usterki są niestety nieuniknione, chociażby związane z negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Dlatego też osoby kontrolujące zwrócą szczególną uwagę na to, czy urządzenia stojące na placach zabaw nie są uszkodzone, zdewastowane, czy nie wystają z nich ostre krawędzie, które mogłyby być groźne dla dzieci. Wszystkie usterki zostaną naprawione i usunięte. Urządzenia będą poddane konserwacji.

Podczas patroli strażnicy sprawdzą też, czy na tych terenach nie są wyprowadzane zwierzęta, nie jest spożywany alkohol i czy nie są naruszane przepisy o zakazie palenia papierosów. Wiosenne akcje kontrolowania miejskich placów zabaw skutecznie poprawiają bezpieczeństwo najmłodszych białostoczan, dlatego będą kontynuowane.

Również sami mieszkańcy, jeśli będą mieli zastrzeżenia do stanu użytkowanego placu zabaw, mogą przekazać informacje Straży Miejskiej pod  numer alarmowy 986  lub administratorom obiektów.

previous arrow
next arrow
Slider
Udostępnij:

Kontrola pieców – podsumowanie

Strażnicy zakończyli działania prewencyjno-profilaktyczne związane z kontrolą spalania odpadów w przydomowych piecach

Najpierw strażnicy przekazywali mieszkańcom ulotki edukacyjne o szkodliwym wpływie smogu i konsekwencjach karnych spalania śmieci. Przypominali o obowiązkach właścicieli nieruchomości związanych utrzymaniem kominów i wentylacji.

Od początku sezonu grzewczego, w ramach upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku strażnicy sprawdzali, czy w przydomowych piecach nie są spalane odpady. Prowadzone przez Straż Miejską kontrole spalania w piecach dotyczyły w większości posesji wskazywanych prze mieszkańców miasta, zaniepokojonych wydobywającym się czarnym i gryzącym dymem z komina.

W okresie od października 2018 r. do końca marca 2019 r. Straż Miejska przeprowadziła 339 kontroli nieruchomości dotyczących spalania odpadów w domowych piecach. W wyniku kontroli nałożono16 mandatów karnych. Natomiast w 12 przypadkach właściciele nieruchomości zostali pouczeni.

previous arrow
next arrow
Slider
Udostępnij: