Aktualności

Święto Straży Miejskiej

Dziś (29 sierpnia) obchodzimy Święto Straży Miejskiej. Zostało ono ustanowione w rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. określającej zasady działania straży gminnej.

Z okazji Święta Straży Miejskiej na dziedzińcu przed Pałacykiem Gościnnym odbyła się uroczystość, podczas której nowi funkcjonariusze złożyli ślubowanie. Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku awansował 35 strażników, a 86 pracowników i funkcjonariuszy otrzymało nagrody za wzorową i nienaganną służbę. Trzech funkcjonariuszy otrzymało nagrody specjalne od Prezydenta Miasta Białegostoku.

Straż Miejska w Białymstoku powstała 1 czerwca 1991 roku. Nadano jej wówczas statut określający m.in. organizację, cele i zadania oraz obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy. Przez pierwsze lata funkcjonowania białostocka Straż Miejska wpisana była w strukturę Urzędu Miejskiego i działała na takich zasadach, jak obecne departamenty. Jako odrębna jednostka budżetowa funkcjonuje od 2008 roku. Od 1998 roku straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy o strażach gminnych.

Obecnie w Straży Miejskiej w Białymstoku zatrudnionych jest 155 osób. Białostocka formacja jest największą i najprężniej działającą strażą w regionie, wciąż zyskuje nowe kompetencje. Dodać przy tym należy, że wciąż zdobywa coraz większe zaufanie wśród mieszkańców, co przekłada się na wzrastającą z roku na rok liczbę zgłoszeń z prośbą o podjęcie interwencji. W ubiegłym roku dyżurni Straży Miejskiej przyjęli blisko 27 tysięcy takich zgłoszeń, a operatorzy Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta odnotowali ponad 5,5 tysiąca zdarzeń.

Jednym z priorytetowych działań białostockiej Straży Miejskiej jest sprostanie oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta ukierunkowanym głównie na poprawę bezpieczeństwa, spokoju i porządku w mieście. Straż Miejska organizuje i angażuje się w wiele akcji wspierających mieszkańców, edukujących i podnoszących bezpieczeństwo. Dzięki tym działaniom miasto jest czystsze, bardziej bezpieczne i spokojne.

Zimą białostoczanie mogą liczyć na pomoc strażników w uruchomieniu wychłodzonych aut. Patrole straży monitorują też bezdomnych i pomagają im znaleźć noclegi w domach dla bezdomnych, noclegowniach i ogrzewalniach. Kontrolują również piece w domach, w których mogą być spalane odpady. Wiosną funkcjonariusze rozdają rowerzystom kamizelki odblaskowe, spotykają się z najmłodszymi mieszkańcami miasta i uczą ich zasad bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły i wakacyjnego wypoczynku. Strażnicy pokazują też dzieciom, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, sprawdzają stan miejskich placów zabaw. Organizują również osiedlowe zajęcia dla seniorów. Latem dbają o bezpieczeństwo plażowiczów oraz o ład i porządek na miejskiej plaży, instruują mieszkańców rejonów zagrożonych podtopieniami, w jaki sposób postępować przed ewentualnym zalaniem, przekazują mieszkańcom ulotki informacyjno–edukacyjne i worki na piasek.

Strażnicy prowadzą też akcję pn. „Nigdy nie zostawiaj dziecka w samochodzie”. Przed rozpoczęciem roku szkolnego kontrolują rejony szkól podstawowych – sprawdzają czytelność i prawidłowość oznakowania drogowego na przejściach dla pieszych, sygnalizacje świetlne, stan barierek ochronnych.

wito sm1
wito sm 2
wito sm 3
wito sm 4
wito sm5
wito sm 6
previous arrow
next arrow
Udostępnij:

Kamizelki dla rowerzystów

Dzisiaj ponownie kilkadziesiąt kamizelek odblaskowych trafiło w ręce rowerzystów. Wszystko po to, żeby niechronieni uczestnicy ruchu drogowego byli na drodze widoczni, a przez to bezpieczni.

W ramach prowadzonej akcji profilaktycznej strażnicy miejscy każdemu napotkanemu rowerzyście rozdawali kamizelki odblaskowe. Mundurowi przekonywali także, że elementy odblaskowe są doskonałą formą zapewnienia sobie widoczności na drodze.

Pamiętajmy, że po zmroku rowerzysta ubrany w ciemny strój jest widoczny przez kierującego pojazdem z odległości ok. 30 m i często kierowca nie ma już szans zahamować. Natomiast człowiek mający na sobie elementy odblaskowe staje się widoczny nawet z odległości 150 m. Dlatego tak ważne jest noszenie kamizelek lub elementów odblaskowych, które mogą uratować życie.

Rowerzysto! Z kamizelką bezpieczniej!

RRRRower2
RRRRRower1
RRRRower4
RRRRRower3
previous arrow
next arrow
PlayPause

 

Udostępnij: