previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Spotkanie z seniorami

Pierwsza pomoc, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, m.in. takie umiejętności zdobyli seniorzy na spotkaniu przeprowadzonym przez białostockich strażników.

 W dniu dzisiejszym, w  Klubie osiedlowym Zenit seniorzy  dowiedzieli się o podstawowym postępowaniu w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu.

Podczas prelekcji  funkcjonariusze przeprowadzili pokaz ratownictwa. Pokazali, jak należy zachować się, kiedy widzimy, że ktoś traci przytomność, czy przestaje oddychać. Każdy
z seniorów  miał możliwość samodzielnego przeprowadzenia masażu serca na fantomie.

W trakcie spotkania rozdano opaski odblaskowe oraz uwrażliwiono szanownych seniorów, że warto je nosić dla własnego bezpieczeństwa i zdrowia. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej
i serdecznej atmosferze, ale to była także znakomita okazja do przekazania cennych porad oraz przypomnienia niektórych podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Seniorzy otrzymali także „Pudełka Życia”, które może wiele zdziałać, mimo swej niepozorności. Zawiera niezbędne informacje o stanie zdrowia pacjenta, niezbędne w chwili zagrożenia życia – mogące pomóc w akcji ratunkowej.

previous arrow
next arrow
Slider

Udostępnij:

Święto Straży Miejskiej

Dziś (29 sierpnia) obchodzimy Dzień Straży Miejskiej. Zostało ono ustanowione w rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. określającej zasady działania straży gminnej.

Z okazji Dnia Straży Miejskiej na dziedzińcu przed Pałacykiem Gościnnym odbyła się uroczystość, podczas której nowi funkcjonariusze złożyli ślubowanie. Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku awansował 23 strażników, a 93 pracowników i funkcjonariuszy otrzymało nagrody za wzorową i nienaganną służbę.
Straż Miejska w Białymstoku powstała 1 czerwca 1991 roku. Nadano jej wówczas statut określający m.in. organizację, cele i zadania oraz obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy. Przez pierwsze lata funkcjonowania białostocka Straż Miejska wpisana była w strukturę Urzędu Miejskiego i działała na takich zasadach, jak obecne departamenty. Jako odrębna jednostka budżetowa funkcjonuje od 2008 roku. Od 1998 roku straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy o strażach gminnych.

Obecnie w Straży Miejskiej w Białymstoku zatrudnionych jest 154 osoby. Białostocka formacja jest największą i najprężniej działającą strażą w regionie, wciąż zyskuje nowe kompetencje. Dodać przy tym należy, że wciąż zdobywa coraz większe zaufanie wśród mieszkańców, co przekłada się na wzrastającą z roku na rok liczbę zgłoszeń z prośbą o podjęcie interwencji. W ubiegłym roku dyżurni Straży Miejskiej przyjęli blisko 27 tysięcy takich zgłoszeń, a operatorzy Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta odnotowali ponad 5,5 tysiąca zdarzeń.

Jednym z priorytetowych działań białostockiej Straży Miejskiej jest sprostanie oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta ukierunkowanym głównie na poprawę bezpieczeństwa, spokoju i porządku w mieście. Straż Miejska organizuje i angażuje się w wiele akcji wspierających mieszkańców, edukujących i podnoszących bezpieczeństwo. Dzięki tym działaniom miasto jest czystsze, bardziej bezpieczne i spokojne.

Zimą białostoczanie mogą liczyć na pomoc strażników w uruchomieniu wychłodzonych aut. Patrole straży monitorują też bezdomnych i pomagają im znaleźć noclegi w domach dla bezdomnych, noclegowniach i ogrzewalniach. Kontrolują również piece w domach, w których mogą być spalane odpady. Wiosną funkcjonariusze rozdają rowerzystom kamizelki odblaskowe, spotykają się z najmłodszymi mieszkańcami miasta i uczą ich zasad bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły i wakacyjnego wypoczynku. Strażnicy pokazują też dzieciom, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, sprawdzają stan miejskich placów zabaw. Organizują również osiedlowe zajęcia dla seniorów. Latem dbają o bezpieczeństwo plażowiczów oraz o ład i porządek na miejskiej plaży, instruują mieszkańców rejonów zagrożonych podtopieniami, w jaki sposób postępować przed ewentualnym zalaniem, przekazują mieszkańcom ulotki informacyjno–edukacyjne i worki na piasek.

Strażnicy prowadzą też akcję pn. „Nigdy nie zostawiaj dziecka w samochodzie”. Przed rozpoczęciem roku szkolnego kontrolują rejony szkól podstawowych – sprawdzają czytelność i prawidłowość oznakowania drogowego na przejściach dla pieszych, sygnalizacje świetlne, stan barierek ochronnych. Inicjują także wiele akcji na rzecz społeczności lokalnej.

previous arrow
next arrow
Slider
Udostępnij: