previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Spis bezdomnych – podsumowanie

Ubiegłej nocy odbyło się ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych.

Dane były zbierane w schroniskach, noclegowniach, ogrzewalniach, zakładach opieki medycznej, izbie wytrzeźwień oraz innych instytucjach, w których mogą przebywać osoby bezdomne a także  w miejscach niemieszkalnych typu dworce, ulice, klatki schodowe czy altanki działkowe.

W Białymstoku tego zadania podjęli się strażnicy miejscy wraz z pracownikami MOPR-u i  Streetworkerami. Tej nocy odwiedzili blisko 40 miejsc, w których mogłyby przebywać osoby bezdomne. Były to przede wszystkim pustostany, wiaty śmietnikowe, garaże czy węzły ciepłownicze.

Zastanym na miejscu osobom przekazywano informacje o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc i specjalistyczną opiekę oraz oferowano przewiezienie do ogrzewalni.

Wszystkie zebrane informacje zostaną przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Udostępnij:

Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską

W związku z trwającymi feriami zimowymi, Straż Miejska prowadzi akcję „Bezpieczne ferie”. Podczas spotkań z uczniami funkcjonariusze informują, w jaki sposób uniknąć zagrożeń podczas zimowego wypoczynku.

Strażnicy z referatu ds. profilaktyki spotykają się z dziećmi na zimowiskach  organizowanych przez placówki oświatowe i kluby osiedlowe. Funkcjonariusze  uczulają najmłodszych na niebezpieczeństwa, jakie mogą im grozić oraz uczą w jaki sposób tych niebezpieczeństw unikać, na co zwracać szczególną uwagę, gdzie zachować szczególną ostrożność, do kogo można zwrócić się o pomoc i jak się bawić, aby zimowy wypoczynek był przyjemny i bezpieczny. Na zakończenie spotkania funkcjonariusze przekazują odblaski oraz zakładki do książki z numerami alarmowymi. W zajęciach na temat „Bezpieczne ferie” uczestniczyło blisko 900 dzieci.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej spędzającej ferie zimowe w mieście strażnicy prowadzą również działania prewencyjne. Funkcjonariusze sprawdzają miejsca, w których młodzież spędza swój wolny czas, między innymi rejony szkół, podwórka, skwery, place zabaw. Kontrolują też  miejsca, które  mogłyby być wykorzystywane do jazdy na sankach i nartach z uwagi na to, czy miejsca te są z dala od ulic, torów kolejowych i mostów.  Strażnicy  kontrolują  także  zamarznięte stawy i zbiorniki wodne, które mogłyby służyć za lodowisko oraz punkty sprzedaży alkoholu, zwłaszcza w zakresie dostępu do nich osób nieletnich.

previous arrow
next arrow
Slider
Udostępnij: