Aktualności

Dyspensery zapachu barierą dla dzików

Aby nie dopuścić do pojawiania się dzików w mieście, rozwieszano dzisiaj specjalne dyspensery zapachowe na trasach poruszania się tych zwierząt. Wabione łatwym dostępem do pożywienia przemieszczają się coraz głębiej na obszary ludzkich zabudowań.

Na trasach migracji dzików pojawiły się specjalne pojemniki z preparatem odstraszającym. Jest to środek nietoksyczny i nie ma negatywnego działania na inne zwierzęta, rośliny czy glebę. Niewielkie koszyczki rozmieszczane były przez pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.

W ten sposób na przecięciu szlaków wędrówek dzików, czyli wzdłuż skraju Lasu Pietrasze na odcinku od osiedla Zawady do osiedla Pietrasze oraz w rejonie osiedla Białostoczek, wzdłuż nasypu kolejowego od ul. Gen. Maczka do ul. Ks. Sopoćki, została utworzona bariera mająca na celu powstrzymanie dzików przed wejściem na tereny zurbanizowane.

W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców Straż Miejska w Białymstoku wspólnie z pracownikami Biura Zarządzania Kryzysowego cyklicznie prowadzi akcje informacyjne na temat zasad bezpieczeństwa w przypadku spotkania dzika oraz sposobów na zminimalizowanie działań dzików w mieście.

Przypominamy jednocześnie o zachowaniu szczególnej ostrożności w sytuacji zobaczenia dzika. Jeśli widzimy zwierzę podchodzące zbyt blisko – dzwońmy pod numer alarmowy Straży Miejskiej 986.

Udostępnij: