Bezpieczna droga do szkoły

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym strażnicy miejscy wraz z funkcjonariuszem policji oraz pracownikiem Zarządu Dróg Miejskich UM w Białymstoku przeprowadzili kontrole w rejonach placówek oświatowych.

To już kolejna taka akcja, poprzednie, które przeprowadzone były w ubiegłych latach spotkały się z dużą aprobatą. Celem akcji „Bezpieczna droga do szkoły” jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeciwdziałanie zagrożeniom komunikacyjnym w okolicach placówek oświatowych.

W ramach akcji skontrolowanych zostało blisko 50 szkół na terenie miasta. Przedmiotem kontroli były w szczególności braki w infrastrukturze, czytelność znaków drogowych poziomych i pionowych oraz stan sygnalizatorów w obrębie skrzyżowań.

Podczas kontroli ujawniono kilka nieprawidłowości dotyczących m. in. oznakowania pionowego i poziomego oraz widoczności znaków zasłoniętych przez gałęzie drzew. Wszystkie spostrzeżenia i uwagi zostały przekazane pracownikowi Zarządu Dróg Miejskich.

Kolejnym krokiem zmierzającym do poprawy bezpieczeństwa będzie wzmożona kontrola przejść dla pieszych wokół szkół. Ponadto od września strażnicy wznowią organizowane od lat zajęcia profilaktyczne „Bezpieczna droga do szkoły”. Podczas tych spotkań pierwszoklasiści będą poznawać zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

Udostępnij: