„Bezpieczne wakacje 2018” – podsumowanie

Akweny wodne, podwórka osiedlowe, place zabaw, rejony szkół – to miejsca, do których podczas tegorocznych wakacji strażnicy zaglądali niezwykle często.

W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2018″ strażnicy przeprowadzili kontrole blisko 320 miejsc, gdzie młodzież chętnie spędzała swój wolny czas. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowanie dzieci i młodzieży oraz ich bezpieczeństwo.
Strażnicy doraźnie całodobowo kontrolowali też rejony osiedlowych punktów sprzedaży alkoholu, zwłaszcza w zakresie dostępu do niego osób nieletnich.
W wyniku akcji strażnicy przeprowadzili ponad 40 rozmów profilaktycznych, zastosowali 2 pouczenia i nałożyli 2 mandaty karne.
Funkcjonariusze również w czasie wakacji prowadzili zajęcia profilaktyczne w dyżurujących przedszkolach oraz miejscach, gdzie odbywały się półkolonie letnie. W tym czasie strażnicy przeprowadzili 30 spotkań, w których uczestniczyło ponad 700 dzieci.

Strażników miejskich można było spotkać również na plaży miejskiej. Funkcjonariusze pojawiali się tam, aby zadbać o bezpieczeństwo plażowiczów oraz o ład i porządek popularnego wśród białostoczan miejsca spędzania wolnego czasu. W ramach akcji „Bezpieczna Plaża Miejska Dojlidy 2018” strażnicy miejscy przeprowadzili blisko 100 kontroli terenu plaży miejskiej.

Wszystkie działania prowadzone przez Straż Miejską zostały podjęte i ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Udostępnij: