„Bezpieczna Białostoczanka” – ruszają zapisy na darmowy kurs samoobrony

Straż Miejska po raz kolejny zaprasza mieszkanki Białegostoku do udziału w kursie samoobrony. Tym razem w projekcie uczestniczyć będą 24 osoby.

Wszystkie zainteresowane panie mogą się zgłaszać na kurs samoobrony „Bezpieczna” „Białostoczanka” organizowany przez Straż Miejską. Uczestniczką może być wyłącznie osoba pełnoletnia, wobec której brak jest przeciwwskazań do udziału w szkoleniu ze względu na stan zdrowia oraz nieuczestnicząca we wcześniejszych edycjach kursu.

Celem prowadzonego kursu jest nauka właściwych reakcji i stosowania technik samoobrony w sytuacjach i miejscach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego.

Zajęcia z samoobrony realizowane będą w każdą sobotę, w Szkole Podstawowej nr 34 w Białymstoku przy ul. Pogodnej 12 w Białymstoku,  w terminie od 12 stycznia do 2 marca 2019 r.  w godz. 16.00-17.30.

Zainteresowane osoby mogą się zgłaszać od środy (09.01) do czwartku (10.01) w godz. 9.00-14.00 w dziale kadr Straży Miejskiej, pod nr telefonu  85 869 67 53. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Udostępnij: