Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022

Ponad 700 spotkań z dziećmi i młodzieżą w kilkudziesięciu placówkach oświatowych – to bilans zajęć profilaktycznych przeprowadzonych przez strażników w roku szkolnym 2021/2022.

Wiedza, umiejętności i postawy, jakie przekazujemy młodym ludziom dostosowane są do wieku uczniów.

W przedszkolach i najmłodszych klasach szkół podstawowych uczyliśmy zasad ruchu drogowego, przypominaliśmy, aby nie ufać obcym, ale za to z każdym problemem można zwrócić się bezpiecznie do osoby w mundurze: strażnika czy policjanta.

Ze starszymi uczniami rozmawialiśmy o przemocy, uzależnieniach, zagrożeniach i konsekwencjach płynących z niewłaściwego korzystania z technik informacyjnych,  a także o przepisach prawa i odpowiedzialności osób nieletnich za popełnione przez nich czyny zabronione.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do dyrekcji i całego grona pedagogicznego placówek oświatowych.  

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i znakomitą atmosferę współpracy.

Do zobaczenia we wrześniu!

Udostępnij: