Bezpieczna droga do szkoły

Pierwszy szkolny dzwonek zabrzmi już niebawem, więc aby pokonywanie przez uczniów codziennej drogi z domu do szkoły było bezpieczne Straż Miejska wraz z Zarządem Dróg Miejskich oraz Komendą Miejską Policji rozpoczęła kontrole w rejonach placówek oświatowych.

W trakcie trwających kontroli funkcjonariusze zwracają uwagę na wszystkie aspekty mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów. Przedmiotem kontroli są w szczególności czytelność i prawidłowość oznakowania drogowego ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, stan barier ochronnych uniemożliwiających dziecku wybiegnięcie na jezdnię oraz stan sygnalizatorów w obrębie skrzyżowań.

Działania nie zakończą się na sierpniowych kontrolach. Patrol szkolny przez cały rok będzie pracował w rejonie placówek oświatowych dbając o bezpieczeństwo najmłodszych i reagując w przypadku stwierdzenia różnego typu nieprawidłowości i zagrożeń.

Stałym elementem działań „Bezpiecznej drogi do szkoły” są też spotkania z dziećmi poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Strażnicy będą zapoznawać najmłodszych z zasadami bezpiecznego zachowania się na drodze, a wiedza ta utrwalana będzie poprzez ćwiczenia praktyczne na przejściach dla pieszych znajdujących się w pobliżu szkół.

Udostępnij: