Święto Straży Miejskiej w Białymstoku

29 sierpnia w Białymstoku świętowany jest Dzień Straży Miejskiej. To właśnie z tej okazji przed Pałacykiem Gościnnym przy ul. Kilińskiego odbyła się uroczystość, podczas której 21 zasłużonych funkcjonariuszy odebrało awanse.

Ceremonia z udziałem zastępców prezydenta miasta Rafała Rudnickiego i Zbigniewa Nikitorowicza była okazją do podkreślenia znaczenia Straży Miejskiej dla lokalnej społeczności.

Słowa uznania za ciężką i odpowiedzialną pracę na ręce funkcjonariuszy złożył również komendant białostockiej Straży Miejskiej Krzysztof Kolenda, doceniając zaangażowanie w pełnieniu służby.   

Podczas uroczystości ślubowanie złożyło czterech funkcjonariuszy. Nowozatrudnieni strażnicy ślubowali uroczyście służyć państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi.

Jednym z priorytetowych działań białostockiej Straży Miejskiej jest sprostanie oczekiwaniom mieszkańców miasta ukierunkowanym głównie na poprawę bezpieczeństwa, spokoju i porządku w mieście.

Święto tego dnia jest obchodzone w rocznicę uchwalenia ustawy z 1997 r., która określa funkcjonowanie straży gminnej.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Białymstoku nagrodzeni awansami

Udostępnij: