Zimowe obowiązki

Mimo, iż astronomiczna jest z nami już jakiś czas, to biała, mroźna zima za oknem pojawiła się niedawno. Ten fakt jednych cieszy, a innym przysparza zmartwień i… dodatkowej pracy. Właściciele posesji muszą pamiętać, że o tej porze roku ciążą na nich dodatkowe obowiązki.

Co roku białostocka Straż Miejska przypomina, że właściciele, zarządcy oraz inne osoby administrujące nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu, jak też usuwanie błota i innych zanieczyszczeń.

Usuwany śnieg nie może utrudniać ruchu pieszych i pojazdów oraz nie może być zgarniany bezpośrednio z chodników na jezdnię. Pamiętajmy, aby chodniki nie były oblodzone. Śliskość powinna być likwidowana poprzez posypywanie ich np. piaskiem.

Istotnym obowiązkiem jest usuwanie zalegającego śniegu, sopli i nawisów śnieżnych tuż po ich powstaniu z dachów i gzymsów bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami. Mogą one stanowić zagrożenie dla pieszych oraz samochodów znajdujących się w pobliżu budynków.

Mieszkańców prosimy o ostrożność nawet w miejscach, gdzie posypano już chodnik i usunięto śliskość, bo warunki pogodowe są trudne.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać całodobowo do dyżurnego Straży Miejskiej pod numer alarmowy 986.

Udostępnij: