Zostań strażnikiem miejskim

Straż Miejska w Białymstoku ogłasza nabór kandydatów na 14 stanowisk aplikanta.

Do obowiązków aplikanta należy między innymi ochrona spokoju i porządku w miejscu publicznym, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

Kandydat na to stanowisko powinien posiadać: wykształcenie co najmniej średnie, obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej, cieszyć się nienaganną opinią, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym sądownie oraz być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

Chętni do pracy w szeregach strażników miejskich powinni złożyć dokumenty do dnia 22 maja 2024 roku w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Składowej 11 w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr. telefonu: 85 869 67 53 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej.

https://tiny.pl/dclhx

Udostępnij: