Alkohol nie dla nieletnich

„Alkohol nie dla nieletnich” to hasło przyświecające akcji białostockiej Straży Miejskiej, która prowadzi wzmożone kontrole punktów sprzedaży wysokoprocentowych trunków. Jej celem jest respektowanie zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.

Funkcjonariusze sprawdzają, czy w widocznym miejscu znajduje się informacja o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim oraz jego szkodliwości. Obowiązek ten definiuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Czas akcji nie jest przypadkowy. Z uwagi na okres letni, popyt na trunki wzrośnie, szczególnie wśród osób młodych.

Działania Straży Miejskiej w Białymstoku ukierunkowane są na uświadamianie i profilaktykę. Funkcjonariusze informują, że sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem. W przypadku wątpliwości co do wieku młodej osoby, sprzedawca ma nie tylko prawo, ale i obowiązek poprosić kupującego o okazanie dokumentu tożsamości.

Udostępnij: