„Bezpieczne wakacje 2018” – podsumowanie

Akweny wodne, podwórka osiedlowe, place zabaw, rejony szkół – to miejsca, do których podczas tegorocznych wakacji strażnicy zaglądali niezwykle często.

W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2018″ strażnicy przeprowadzili kontrole blisko 320 miejsc, gdzie młodzież chętnie spędzała swój wolny czas. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowanie dzieci i młodzieży oraz ich bezpieczeństwo.
Strażnicy doraźnie całodobowo kontrolowali też rejony osiedlowych punktów sprzedaży alkoholu, zwłaszcza w zakresie dostępu do niego osób nieletnich.
W wyniku akcji strażnicy przeprowadzili ponad 40 rozmów profilaktycznych, zastosowali 2 pouczenia i nałożyli 2 mandaty karne.
Funkcjonariusze również w czasie wakacji prowadzili zajęcia profilaktyczne w dyżurujących przedszkolach oraz miejscach, gdzie odbywały się półkolonie letnie. W tym czasie strażnicy przeprowadzili 30 spotkań, w których uczestniczyło ponad 700 dzieci.

Strażników miejskich można było spotkać również na plaży miejskiej. Funkcjonariusze pojawiali się tam, aby zadbać o bezpieczeństwo plażowiczów oraz o ład i porządek popularnego wśród białostoczan miejsca spędzania wolnego czasu. W ramach akcji „Bezpieczna Plaża Miejska Dojlidy 2018” strażnicy miejscy przeprowadzili blisko 100 kontroli terenu plaży miejskiej.

Wszystkie działania prowadzone przez Straż Miejską zostały podjęte i ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Udostępnij:

Bezpieczna droga do szkoły

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym strażnicy miejscy wraz z funkcjonariuszem policji oraz pracownikiem Zarządu Dróg Miejskich UM w Białymstoku przeprowadzili kontrole w rejonach placówek oświatowych.

To już kolejna taka akcja, poprzednie, które przeprowadzone były w ubiegłych latach spotkały się z dużą aprobatą. Celem akcji „Bezpieczna droga do szkoły” jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeciwdziałanie zagrożeniom komunikacyjnym w okolicach placówek oświatowych.

W ramach akcji skontrolowanych zostało blisko 50 szkół na terenie miasta. Przedmiotem kontroli były w szczególności braki w infrastrukturze, czytelność znaków drogowych poziomych i pionowych oraz stan sygnalizatorów w obrębie skrzyżowań.

Podczas kontroli ujawniono kilka nieprawidłowości dotyczących m. in. oznakowania pionowego i poziomego oraz widoczności znaków zasłoniętych przez gałęzie drzew. Wszystkie spostrzeżenia i uwagi zostały przekazane pracownikowi Zarządu Dróg Miejskich.

Kolejnym krokiem zmierzającym do poprawy bezpieczeństwa będzie wzmożona kontrola przejść dla pieszych wokół szkół. Ponadto od września strażnicy wznowią organizowane od lat zajęcia profilaktyczne „Bezpieczna droga do szkoły”. Podczas tych spotkań pierwszoklasiści będą poznawać zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

Udostępnij: