Place zabaw pod kontrolą

Rozpoczęły się coroczne kontrole białostockich placów zabaw. Straż miejska oraz pracownicy Zarządu Mienia Komunalnego sprawdzą ich czystość i stan urządzeń.

Mimo że na razie temperatury nie rozpieszczają, to część z nas myślami przywołuje już wiosnę. To dobra okazja, aby przeprowadzić coroczny przegląd  placów zabaw, pod kątem bezpieczeństwa przebywających tam osób. Po zimie niektóre usterki są niestety nieuniknione, chociażby związane z negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Kontroli zostanie poddanych 25 placów zabaw usytuowanych na terenach rekreacyjnych będących w zarządzaniu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Osoby kontrolujące zwrócą szczególną uwagę na to, czy urządzenia stojące na placach zabaw nie są uszkodzone, zdewastowane, czy nie wystają z nich ostre krawędzie, które mogłyby być groźne dla dzieci. Wszystkie usterki zostaną naprawione i usunięte, a urządzenia będą poddane konserwacji.

Również mieszkańcy, jeśli będą mieli zastrzeżenia do stanu użytkowanego placu zabaw, mogą przekazać informacje dyżurnemu Straży Miejskiej pod  bezpłatny i całodobowy numer alarmowy 986.

Prosimy rodziców o rozwagę i przypominamy, że na placu zabaw dziecko musi przebywać pod opieką osoby dorosłej. Ponadto nadal obowiązują tam elementarne zasady reżimu sanitarnego czyli dystans społeczny i maseczki.

Udostępnij:

„Zimowy Ratownik” – podsumowanie

Setki przejechanych kilometrów i ponad 3 tysiące kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych – to bilans zakończonej akcji „Zimowy Ratownik”.

Akcja ruszyła 23 października, a jej celem było zapobieżenie jak największej liczbie tragedii związanych z zamarznięciem. Funkcjonariusze każdego dnia odwiedzali pustostany, węzły ciepłownicze, klatki schodowe, piwnice oraz inne miejsca, gdzie mogły przebywać osoby bezdomne i potrzebujące pomocy. Informowane były one o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc i specjalistyczną opiekę. Strażnicy starali się nakłonić osoby bezdomne, by w trudnych dla nich miesiącach zimowych zmienili miejsce swojego schronienia na ciepłe i bezpieczne. Niestety – w większości przypadków – odmawiali oni przyjęcia jakiejkolwiek pomocy czy wsparcia.

W ciągu pięciu miesięcy trwania akcji strażnicy interweniowali ponad 1840 razy w stosunku do osób narażonych na wychłodzenie organizmu, 768 osób przewieziono do Izby Wytrzeźwień, 52 przewiezione zostały do ogrzewalni bądź noclegowni , a 42 przekazano załogom pogotowia ratunkowego.

Strażnicy pomagają osobom bezdomnym przez cały rok, jednak to właśnie jesień i zima jest czasem, kiedy działania są wzmożone. Dzięki akcji „Zimowy Ratownik” udało się uratować przed zamarznięciem wiele osób. To jednak nie tylko zasługa funkcjonariuszy, ale również mieszkańców Białegostoku, którzy często informowali strażników o zagrożonych wychłodzeniem osobach.

Udostępnij: