Autor: Marta Rybnik

Smogobus

Dzisiaj, Prezydent miasta Białegostoku prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski przekazał na ręce Straży Miejskiej smogobus. Mobilne laboratorium jest w stanie kontrolować jakość powietrza w mieście. Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu może sprawdzić poziom zanieczyszczeń w różnych rejonach miasta.

Na jego pokładzie są czujniki, analizatory oraz kamera. Kamera umieszczona jest na dachu, na teleskopowym 3,5 metrowym maszcie. Może znaleźć się na wysokości 6,5 metrów, dzięki czemu strażnicy będą mogli obserwować całą okolicę, na przykład czy ktoś nie emituje w danym rejonie zbyt dużej ilości dymu i czy jego kolor może wskazywać na spalanie odpadów.

Jednym z ważniejszych elementów smogobusa jest pyłomierz, którym sprawdzane jest zapylenia powietrza. Określa on stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w okolicy.

Pojazd wyposażony jest również w przenośny detektor wielogazowy, z funkcją odczytu 4 gazów: siarkowodoru, tlenku azotu, tlenku węgla oraz lotnych związków organicznych. Wykorzystywany on będzie do osobistej ochrony funkcjonariuszy oraz identyfikacji zagrożeń w trakcie podejmowania czynności kontrolnych pomieszczeń.

Na wyposażeniu smogobusa jest również analizator zanieczyszczenia wody, pozwalający stwierdzić, czy nie występują w niej ścieki bytowe bądź przemysłowe oraz wytwornica dymu. Ta z kolei może służyć między innymi  do wykrycia nielegalnych instalacji do zrzucania nieczystości.

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego strażnicy rozpoczynają kontrole nieruchomości dotyczące termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami. W sezonie grzewczym 2017/2018 strażnicy, w związku z podejrzeniem spalania odpadów, dokonali 249 kontroli, podczas których stwierdzono 15 nieprawidłowości. Natomiast w sezonie grzewczym 2018/2019 przeprowadzono 329 tego typu kontroli i stwierdzono 28 nieprawidłowości.

Kontrole spalania w piecach dotyczą przede wszystkim budynków wskazywanych przez sąsiadów zaniepokojonych wydobywającym się czarnym i gryzącym dymem z komina

previous arrow
next arrow
Slider
Udostępnij:

Bezpieczna droga do szkoły

Tuż przed pierwszym szkolnym dzwonkiem strażnicy miejscy wraz z funkcjonariuszem policji oraz pracownikiem Zarządu Dróg Miejskich UM w Białymstoku przeprowadzili kontrole w rejonach placówek oświatowych. Wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo najmłodszych.

To już kolejna taka akcja, poprzednie, które prowadzone były w ubiegłych latach spotkały się z dużą aprobatą. Celem akcji „Bezpieczna droga do szkoły” jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeciwdziałanie zagrożeniom komunikacyjnym.

W ramach akcji skontrolowanych zostało 47 szkół podstawowych na terenie miasta. Funkcjonariusze zwracali uwagę na wszystkie aspekty mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów.  Przedmiotem kontroli były w szczególności czytelność i prawidłowość oznakowania drogowego ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, stan barier ochronnych uniemożliwiających dziecku wybiegnięcie na jezdnię, stan sygnalizatorów w obrębie skrzyżowań. czy stan nawierzchni chodników w pobliżu szkół.

Działania prowadzone w rejonie szkół nie zakończą się na sierpniowych kontrolach. Patrol szkolny przez cały rok będzie pracował w rejonie placówek oświatowych, dbając o bezpieczeństwo uczniów.

Dodatkowo, w pierwszych tygodniach września, funkcjonariusze straży miejskiej będą kontrolować rejony szkół i pomagać uczniom bezpiecznie przechodzić przez przejścia. Obecność mundurowych ma przypominać także kierowcom o konieczności ograniczenia prędkości jazdy w okolicy placówek oświatowych i zachowania szczególnej ostrożności przy przejściach dla pieszych.

Ponadto od września strażnicy wznowią organizowane od lat zajęcia profilaktyczne „Bezpieczna droga do szkoły”. Podczas tych spotkań najmłodsi będą poznawać zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

previous arrow
next arrow
Slider
Udostępnij: