Zareaguj – nie pozwól zamarznąć

Jak wynika z prognoz meteorologicznych w najbliższych dniach możemy się spodziewać dużych mrozów. Temperatura w nocy może spaść nawet do -18°C, jednak odczuwalne będą dużo niższe, przez co będą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia, między innymi poprzez wychłodzenie organizmu.

Niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem zwłaszcza dla osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku czy niezaradnych życiowo.  Aby zapobiegać jak największej liczbie tragedii związanych z zamarznięciem,  każdego roku w sezonie jesienno-zimowym, białostoccy strażnicy w ramach akcji „Zimowy Ratownik” prowadzą wzmożone działania. Regularnie sprawdzane są miejsca, w których mogą przebywać osoby zagrożone wychłodzeniem organizmu. Kontrolowane są między innymi pustostany, klatki schodowe, piwnice oraz inne miejsca, gdzie bezdomni mogą  próbować się chronić przed zimnem. Osoby bezdomne są informowane gdzie mogą uzyskać pomoc i specjalistyczna opiekę.

W ciągu  trzech miesięcy trwania akcji strażnicy interweniowali ponad 900 razy w stosunku do osób narażonych na wychłodzenie organizmu, 360 osób przewieziono do Izby Wytrzeźwień, 15 przewiezionych zostało do ogrzewalni bądź noclegowni , natomiast 20 osób przekazano załogom pogotowia ratunkowego.

To jednak nie tylko zasługa funkcjonariuszy, ale również mieszkańców Białegostoku, którzy często informują nas o miejscach, w których mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie organizmu.  

Po raz kolejny apelujemy. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

Udostępnij:

Zimowe obowiązki

Długo jej nie było, ale w końcu nadeszła. Mamy prawdziwą zimę – z obfitymi opadami śniegu. Warto więc przypomnieć mieszkańcom, jakie mają o tej porze roku obowiązki.

Właściciele, zarządcy oraz inne osoby administrujące nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości.
Do obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu, jak też usuwanie błota i innych zanieczyszczeń.

Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni. Jednak nie może on utrudniać ruchu pieszych i pojazdów oraz nie może być zgarniany bezpośrednio z chodników na jezdnię. Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników np. piaskiem.

Należy też pamiętać o usuwaniu z dachów i gzymsów budynków bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sopli i nawisów śnieżnych tuż po ich powstaniu.

Wszelkie zaniedbania związane z zimowym utrzymaniem nieruchomości mogą skutkować mandatem karnym w wysokości do 500 złotych. Warto zatem poświęcić chwilę na zapewnienie porządku wokół naszej posesji.

Udostępnij: