Nowy specjalistyczny radiowóz w służbie mieszkańców

Straż Miejska otrzymała specjalistyczny pojazd wyposażony w sprzęt ratowniczy. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu medycznemu strażnicy miejscy będą mogli jeszcze skuteczniej nieść pomoc w sytuacjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Pojazd, którego oficjalne przekazanie miało miejsce dziś (05.01.2024 r.) przez zastępcę prezydenta Przemysława Tuchlińskiego, został zakupiony w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2023 „Ratownictwo taktyczno-medyczne – Bezpieczny Białystok”. Na ten projekt zagłosowało 8387 osób. 

Specjalistyczny radiowóz jest wyposażony w plecaki transportowe przeznaczone do różnego rodzaju urazów i działań ratowniczych, plecaki z systemem apteczek modułowych przeznaczonych do opieki nad różnymi rodzajami zranień m. in. zranienia, oparzenia, stany nagłe, złamania czy krwotoki. Na wyposażeniu pojazdu znajdują się także dwa zestawy defibrylatorów półautomatycznych AED, służące do przywracania prawidłowego rytmu serca poprzez dostarczenie dużej ilości energii na mięsień sercowy.

Zakup radiowozu w ramach Budżetu Obywatelskiego ma na celu niesienie w określonym zakresie pomocy przedmedycznej.

26 funkcjonariuszy Straży Miejskiej to ratownicy kwalifikowanej pomocy przedmedycznej KPP, którzy przeszli specjalistyczny kurs.

Podczas obecnie trwającej akcji „Zimowy Ratownik” strażnicy podjęli ponad 500 interwencji wobec osób narażonych na niskie temperatury. Wykorzystywany przez białostocką Straż Miejską wóz ratowniczy w znacznym stopniu odciąży służby medyczne.

Udostępnij:

Zimowe obowiązki

Mimo, iż astronomiczna jest z nami już jakiś czas, to biała, mroźna zima za oknem pojawiła się niedawno. Ten fakt jednych cieszy, a innym przysparza zmartwień i… dodatkowej pracy. Właściciele posesji muszą pamiętać, że o tej porze roku ciążą na nich dodatkowe obowiązki.

Co roku białostocka Straż Miejska przypomina, że właściciele, zarządcy oraz inne osoby administrujące nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu, jak też usuwanie błota i innych zanieczyszczeń.

Usuwany śnieg nie może utrudniać ruchu pieszych i pojazdów oraz nie może być zgarniany bezpośrednio z chodników na jezdnię. Pamiętajmy, aby chodniki nie były oblodzone. Śliskość powinna być likwidowana poprzez posypywanie ich np. piaskiem.

Istotnym obowiązkiem jest usuwanie zalegającego śniegu, sopli i nawisów śnieżnych tuż po ich powstaniu z dachów i gzymsów bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami. Mogą one stanowić zagrożenie dla pieszych oraz samochodów znajdujących się w pobliżu budynków.

Mieszkańców prosimy o ostrożność nawet w miejscach, gdzie posypano już chodnik i usunięto śliskość, bo warunki pogodowe są trudne.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać całodobowo do dyżurnego Straży Miejskiej pod numer alarmowy 986.

Udostępnij: