Aktualności

Zareaguj – nie pozwól zamarznąć

Mrozy nie odpuszczają, prognozy wskazują, że podczas najbliższych nocy temperatura spadnie nawet do kilkunastu stopni poniżej zera.

Przy tak niskich temperaturach łatwo o wychłodzenie organizmu. Dlatego w najbliższe dni
i noce białostoccy strażnicy podejmować będą wzmożone działania. Dodatkowe patrole będą zwracać szczególną uwagę na osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niedołężne. Niskie temperatury mogą być  także zabójcze dla osób, które pod wpływem alkoholu zasypiają na ławkach, przystankach czy wprost na chodnikach.

Aby zminimalizować liczbę tragedii związanych z wychłodzeniem organizmu do
patrolujących ulice strażników dołączą także ratownicy z grupy Medival. Wyposażeni w odpowiedni sprzęt i środki medyczne ratownicy udzielać będą potrzebującym doraźnej pomocy medycznej.

W ciągu  ponad dwóch miesięcy trwania akcji „Zimowy ratownik”, funkcjonariusze Straży Miejskiej w stosunku do osób bezdomnych i nietrzeźwych interweniowali ponad 1000 razy. Niektóre interwencje kończyły się rozmową i przekazaniem informacji o miejscach, gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc. Inne przewiezieniem do izby wytrzeźwień –  trafiły tam 324 osoby, do ogrzewalni – 38 osób, czy przekazaniem pogotowiu ratunkowemu –  31 osób.

W związku z nadejściem kolejnej fali mrozów straż miejska znów apeluje do mieszkańców, aby każdą zauważoną osobę, która może potrzebować pomocy i miejsca, w których mogą przebywać bezdomni zgłaszać pod numer telefonu 986.

Udostępnij:

Nabór do Straży Miejskiej

Straż Miejska w Białymstoku ogłasza nabór kandydatów na 5 stanowisk aplikanta.

Do obowiązków aplikanta należy między innymi ochrona spokoju i porządku w miejscu publicznym, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

Kandydat na to stanowisko powinien posiadać:  wykształcenie co najmniej średnie, obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej, cieszyć się  nienaganną opinią, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym sądownie oraz być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

Chętni  do pracy w szeregach strażników miejskich  powinni złożyć dokumenty do 08 lutego 2019 roku w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Składowej 11.

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej ( http://smbip.um.bialystok.pl/ ).

Udostępnij: