Zgłoszenia

ZGŁOSZENIA
Dyrektor szkoły, przedszkola bądź pedagog szkolny, po zapoznaniu się z programem profilaktycznym Straży Miejskiej, zgłasza w formie pisemnej chęć współpracy ze Strażą w zakresie ww. oferty.

Swoje zgłoszenia placówki przekazują na adres:
Straż Miejska w Białymstoku
ul. Składowa 11
15-399 Białystok
lub fax: 085 869 67 50

W ramach realizowanego programu, strażnik wspólnie z pedagogiem ustalają termin, formę i przebieg spotkania.

Wszelkich informacji na temat działań profilaktycznych prowadzonych przez Straż Miejską w Białymstoku udzielają:

Marta Rybnik
Krzysztof Tyszka
Jarosław Gesinowski

tel. 85 869 68 27, kom. 600 800 986
e-mail: profilaktykasm@um.bialystok.pl

Udostępnij: